Planinske obhodnice
OBVESTILO:
Na spletni strani https://obhodnice.pzs.si je objavljen seznam slovenskih planinskih obhodnic. Vsebina je prenešena iz prejšnje strani, a so podatki v večini neažurni, zato ne moremo z gotovostjo trditi, da vse trase in informacije popolnoma držijo.

Planinska društva, skrbnike obhodnic prosimo, da nam posredujejo popravke in dopolnila. Le-te lahko pošljete na elektronski naslov poti@pzs.si oz. pokličete na telefonsko številko 01 32 09 461.

Ravenska pot

Ustanovitelj: Planinsko društvo Šoštanj
Srečko Potočnik, Franc Vačovnik, ŠD Ravne in PD Šoštanj
Otvoritev: 25. 6. 2004
Nosilec obhodnice:

Planinsko društvo Šoštanj, Koroška cesta 13, 3325 Šoštanj

Kontakt: Janez Kugonič, tajnik PD Šoštanj (info@pd-sostanj.si)
Vrsta obhodnice: vezna obhodnica
Zahtevnost: Lahka planinska pot
Dolžina: 14,00 km
Trajanje: 1 dan
Število točk: 4
Vrsta priznanja:
Podelitev priznanja:
Čas za odgovor:
Zemljevidi, vodniki
in literatura:
Šaleška dolina z okolico 1 : 50 000
Opis

Srečko Potočnik in Franc Vačovnik, ki sta aktivna člana Športnega društva Ravne in Planinskega društva Šoštanj, sta že leta 2000 s posebnimi lesenimi in plastičnimi smernimi tablami označila potek Ravenske poti in tako pohodnikom omogočila temeljito spoznavanje celotne Krajevne skupnosti Ravne.

Razen po vzhodnem delu, ko se pot združi s planinsko potjo od Šoštanja do razvalin gradu Fothtenek, se Ravenska pot ne križa ali pridruži nobeni drugi planinski poti in tudi na področju Krajevne skupnosti Ravne ni nobenih drugih planinskih poti. Zato sta avtorja Ravenske poti v dogovoru s Športnim društvom Ravne predlagala Planinskemu društvu Šoštanj, da bi se pot vpisala v register planinskih poti in nato označila s planinskimi markacijami in planinskimi smernimi tablami.

Ideja je v Planinskem društvu Šoštanj naletela na "plodna tla", saj je društvo takoj pristopilo k realizaciji. S pomočjo domačinov je društvo pridobilo pisna soglasja lastnikov zemljišč, po katerih poteka pot, pridobilo tudi nekatera druga potrebna soglasja in mnenja ter v maju 2004 prejelo pozitivno mnenje Planinske zveze Slovenije za vpis te poti v register planinskih poti.

V mesecu juniju 2004 je potekalo več delovnih akcij, kjer so člani Planinskega društva Šoštanj in Športnega društva Ravne uredili in s planinskimi markacijami markirali celotno traso pot. Poleg tega so bile nameščene tudi nove smerne table, ki so narejene po standardih Planinske zveze Slovenije. Na štirih kontrolnih točkah Ravenske poti so nameščene skrinjice z vpisnimi knjigami in kontrolnimi žigi. Zaradi smiselnosti sta društvi izdali tudi poseben kontrolni kartonček, ki je namenjen evidentiranju pohodnikov. Kontrolni kartonček je možno dobiti v gostišču Kotnik, pri kmetiji Abidnik ter pri Športnem društvu Ravne in Planinskem društvu Šoštanj.

Trasa Ravenske poti: športno igrišče v Sp. Ravnah – Puc – ruševine gradu Forhtenek (žig) – Vrholanov vrh 710m (žig) – Podvelanški vrh 692m – kmetija Abidnik (žig) – Kešpan – Kavčnik – Sp. Ravne – športno igrišče v Sp. Ravnah (žig). Krožna pot večinoma poteka po kolovozih in gozdnih stezah, nekaj časa pa tudi po lokalnih cestah. Najvišji vrh poti je Vrholanov vrh (710 m), ki je hkrati zelo lepa razgledna točka na celotno Šaleško dolino. Od leta 2000 do danes je pot doživela že kar nekaj obiska in pohvale obiskovalcev za izvirno in lepo traso poti.

Na Dan državnosti leta 2004 je bil kljub slabemu vremenu izveden pohod po Ravenski poti, ki se ga je udeležilo okoli 30 pohodnikov. V primeru lepega vremena bi se pohoda zagotovo udeležili vsaj dve stotniji pohodnikov, kot je to bila tradicija v preteklih letih. Na kontrolni točki Ravenske poti, pri kmetiji Abidnik, je Športno društvo Ravne pripravilo prijetno slovesnost z uradno otvoritvijo poti. Spregovorila sta predstavnik športnega in planinskega društva, uradno otvoritev poti pa je opravila predsednica Krajevne skupnosti Ravne, Erna Obšteter in ob tem izrazila upanje, da bo nova planinska pot imela mnogo obiskovalcev skozi vse leto in da jo bodo znali za rekreativne namene izkoristiti tudi domačini.

Planinsko društvo Šoštanj in Športno društvo Šoštanj sta ob otvoritvi poti sklenila dogovor, da bosta vsako leto na Dan državnosti skupaj izvaja pohod in s skupnimi močmi skrbela za to novo krožno planinsko pot oz. obhodnico. Skupaj sta tudi sprejela PRAVILNIK RAVENSKE POTI.

Pot je bila pri KPP PZS registrirana 2. 7. 2016.

V reviji Družina je bila marca 2012 objavljena podrobna predstavitev Ravenske poti.

Kartonček Ravenske poti 

Kontrolne točke (žigi)
;

Opombe
;

Karta