Planinske obhodnice
OBVESTILO:
Na spletni strani https://obhodnice.pzs.si je objavljen seznam slovenskih planinskih obhodnic. Vsebina je prenešena iz prejšnje strani, a so podatki v večini neažurni, zato ne moremo z gotovostjo trditi, da vse trase in informacije popolnoma držijo.

Planinska društva, skrbnike obhodnic prosimo, da nam posredujejo popravke in dopolnila. Le-te lahko pošljete na elektronski naslov poti@pzs.si oz. pokličete na telefonsko številko 01 32 09 461.

E6 - Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana

Ustanovitelj: TOZD Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani; Komisija za evropske pešpoti pri PZS
Otvoritev: 24. 5. 1975, Mašun
Nosilec obhodnice: Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS)
Kontakt: Jože Prah, predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji, joze.prah@amis.net, 041 657 560
Vrsta obhodnice: vezna obhodnica
Zahtevnost: Lahka planinska pot
Dolžina: 315,00 km
Trajanje: 14 dni
Število točk: 40
Vrsta priznanja: značka
Podelitev priznanja: po pošti
Čas za odgovor: en mesec
Spletna stran: http://eupoti.com/e6.htm
Predstavitev v
Planinskem vestniku:
Opis
Slovenija se je vključila v omrežje evropskih pešpoti na pobudo avstrijskih gozdarjev leta 1975. Njihovi pobudi je prisluhnil gozdarski inženir Milan Ciglar, velik ljubitelj narave, hoje po gorah in nižinskem svetu ter eden od pobudnikov za ustanavljanje gozdnih učnih poti v Sloveniji. Po njegovi smrti je bil slovenski del E 6 od Drave do Jadrana preimenovan v njegov spomin: Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana. Prvotno je bila pot zastavljena od Radelj do Kastava nad Rijeko, danes pa pelje na slovensko obalo Jadrana v dveh variantah. Ena različica poti vodi popotnike od gradu Snežnik do Mašuna in prek Velikega Snežnika do Strunjana, druga pa se Velikemu Snežniku izogne.

Na poti je 39 kontrolnih točk in žigov. Pot je označena z rumeno rdečimi markacijami.
Kontrolne točke (žigi)
;

Opombe
;

Karta